nabídka

Novinky v Landii Říčany

Pátek 22.10.2021 MUZEUM – „ ŠŤOUROVÉ V LESE “

Co to tu roste? Co to tady voní? Proč to píchá? Slyšíte to ťukání? Kdo chodí po této stezce a jaké zvířátko by mohlo bydlet v téhle díře? Zapojíme všechny smysly a vydáme se s dětmi z Motýlků na průzkumnou výpravu do lesa v rámci environmentálního programu od Muzea.

Úterý 19.10.2021 MUZEUM – „ DO LESA S HABŘÍLKEM “

V rámci environmentálního programu od Muzea se vypravíme s dětmi ze Včelek do lesa, kde je provede Habřílek. Je to zkušený průvodce, protože se v lese narodil a vyrůstal. Co tu roste? A kdo tu žije? Habřílek dětem ukáže semínka stromů, zahraje si s nimi hry a vyluští s nimi hádanky.

Pondělí 18.10.2021 DIVADLO - „ ALADIN A KOUZELNÁ LAMPA“

Do školky k nám zavítá Divadlo pana Hrubce. Tentokrát se vypravíme do dávného orientu s Aladinem pro kouzelnou lampu do tajemné hory Káf. Ovšem v pohádce to nemá hrdina od začátku jednoduché a Aladin bude muset vyzkoušet svoji vytrvalost a statečnost hned několikrát za doprovodu stylové arabské hudby.

Středa 13.10.2021 VÝLET NA STATEK U PIPKŮ A PROHLÍDKA

S dětmi pojedeme na návštěvu statku U Pipků v Nové Vsi u Leštiny. Děti se mohou vyřádit na přírodním hřišti s dřevěnými a slámovými atrakcemi, dále mohou běhat ve velkém bludišti zbudovaného ze smrkových klád. I letos se mohou děti těšit na různé druhy dýní všech velikostí i tvarů.  Děti uvidí na statku také telátko, prasátko, ovečky, kozičky, slepičky a poníka Princeznu.

Čtvrtek 7.10.2021 KERAMIKA – „ HOUBY “

Děti ze tříd Včelek a Motýlků si společně s paní Prchalovou vytvoří z hlíny houby, které si po vypálení v keramické peci odnesou domů.

Pátek 1.10.2021 a Pondělí 4.10.2021 GEOPARK ŘÍČANY- „KAMENY OŽÍVAJÍ“

V pátek se vydáme se Včelkami a v pondělí s Motýlky do říčanského geoparku, kde se seznámíme s dávnými obyvateli naší planety. Najdeme jejich otisky v horninách a odkryjeme zkameněliny ukryté v písku. V jeskyni a rýžovišti budeme hledat drahokamy.

Úterky a pátky v říjnu LOGOHRÁTKY S KATKOU

Katka bude s dětmi hravou formou rozvíjet a procvičovat všechny potřebné dovednosti ke správné komunikaci a porozumění, tj. rozvoj sluchového a zrakového vnímání, nácvik správného dýchání, rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozumových schopností, slovní zásoby, udržení pozornosti a zvládnutí správné výslovnosti. Náplní logohrátek budou dechová cvičení, nápodoba zvuků, artikulační cvičení, procvičování jednotlivých hlásek, grafomotorická cvičení a další aktivity, jako jsou hry, písničky, říkanky, sluchové a pohybové hry. Výuka bude probíhat dvakrát týdně v úterý a v pátek v malých skupinkách.


Úterý 5., 12.,19.,26.10. a Pátek 8.,15.,22.,29.10.2021 VÝUKA ANGLIČTINY

Nová lektorka Madeleine Fehrens povede kroužek angličtiny. S výukou angličtiny má dlouholeté zkušenosti, od roku 2014 doučuje angličtinu soukromě i ve školkách. Při výuce se snaží o kreativní přístup, kdy děti hodně tvoří, baví je to a hlavně se něco naučí. Výuka bude probíhat pro přihlášené děti dvakrát nebo jednou týdně v úterý a v pátek, od 9:30-10:00 pro Motýlky, od 10:00-10:45 pro Včelky. V ceně kurzu je zahrnuta jazyková učebnice.

Pondělí 11.10., 25.10., ve středu 6.10., 20.10.2021 JÓGA PRO DĚTI

S novou zkušenou lektorkou Pavlou Bauerovou zahájíme pravidelné cvičení jógy. Hodiny budou vedeny formou hry a rozvíjení kreativity dětí, kde si protáhnou a zpevní tělo. Postupně se naučí jednoduché jógové pozice.

Pondělí 20.9.2021 „ZAHRADA PLNÁ ŽIVOTA“ V TOULCOVĚ DVOŘE

V rámci environmentálního výukového programu v Toulcově dvoře v Praze se děti seznámí s tím, co všechno roste a žije v přírodní zahradě. Děti si zahrají hry ze života drobných obyvatel zahrady, podívají se na svět očima motýla, zkusí najít počichu svůj úl jako včelka a pomocí smýkaček nasbírají a prozkoumají živáčky v zahradě. Nakonec připraví hmyzáčkům obydlí, aby se jim na zahradě líbilo.

Středa 15.9.2021 VÝLET DO PAPOUŠČÍHO RÁJE

S dětmi pojedeme na výlet do Papouščího ráje do Osnice u Jesenice, kde panuje všudypřítomný křik šťastných papoušků Ara a jejich dalších kamarádůJ. Jsou zde různorodí papoušci, a to jak z vlastního chovu, tak i papoušci odložení nebo z odchytu, kteří nemají majitele a úspěšně se začlenili k ostatním a tím  získali právo na lepší život. Papoušci umí mluvit, takže si to děti určitě užijí.

Čtvrtek 16.9.2021 v 16:00 ÚVODNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY - MOTÝLCI A VČELKY

Rádi bychom vás pozvali na první setkání rodičů nových i stávajících dětí ze třídy Motýlků a Včelek. Společně vás seznámíme s provozem celé školky. Představíme vám kroužky, které plánujeme otevřít.

Úterý 14.9.2021 v 16:00 ÚVODNÍ TŘÍDNÍ SCHÚZKY - BROUČCI A BERUŠKY

Rádi bychom vás pozvali na první setkání rodičů nových i stávajících dětí ze třídy Broučků a Berušek. Společně vás seznámíme s provozem celé školky.

Úterý 7.9.2021 PIKNIK NA MARVÁNKU

S dětmi se vydáme na dopolední procházku na Marvánek, kde si uděláme piknik. V případě nepříznivého počasí se piknik posune na jiný den.