nabídka
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg

Vítejte na webových stránkách mateřských škol a dětských skupin Landie

Naše dětské skupiny jsou podporovány z fondů EU, operačního programu Zaměstnanost. Registrační čísla projektů: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016545, CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016544, CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016543, CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016547, CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016546.

Veliká Ves Říčany