nabídka

Organizace dne

8:00 - 8:30 příchody dětí, hry a činnosti dle výběru

8:30 - 9:00 dopolední svačina

9:00 - 9:30 zahájení dne v kroužku, seznámení s tématem dne a aktivitami, rozdělení do tříd

9:30 - 12:00 dopolední blok viz. program

12:00 - 12:45 oběd, odchody dětí s dopolední docházkou nejpozději do 13:00

12:45 - 14:00 poslech čtených i reprodukovaných pohádek, odpočinek

14:00 - 16:00 odpolední blok viz. program, svačina, volné hry, odchody dětí


Vyzvednout dítě je možné kdykoliv, ale doporučujeme dodržovat dopolední a odpolední bloky.


Dopolední a odpolední programové bloky se přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, věku a schopnostem jednotlivých dětí. Tvoří je především:

 • Všeobecná pohybová průprava
 • atletická a gymnastická pohybová průprava
 • dětská jóga
 • plavecká průprava
 • tenis
 • lyžování, bruslení - pouze na pracovišti v Říčanech
 • taneční a baletní průprava
 • míčové hry
 • zdravotní tělesná výchova
 • Výtvarná, dramatická a hudební výchova (hra na zobcovou flétnu)
 • Angličtina hrou (vedená dle metodiky Wattsenglish)
 • Pobyt venku (procházky, hry a soutěže na zahradě, školky v přírodě, školky na horách)
 • Výlety (divadla, ZOO, naučné, poznávací a výlety za zábavou (Botanicus, Šťastná země, apod.)
 • Ostatní činnosti (noci ve školce, čarodějnický rej, posezení u ohně, divadla ve školce, apod.)


Organizace dne je dostatečně pružná a umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí a na jejich aktuální možnosti.